SẢN PHẨM MUA NHIỀU

Hải Sản Tươi Sống

Mực Nan Tươi

420.000,0

Khô Các Loại

Tôm khô lớn

900.000,0

Khô Các Loại

Sặc sả ớt

220.000,0

Khô Các Loại

Sặc trứng

220.000,0

Khô Các Loại

Sặc không trứng

220.000,0

Khô Các Loại

Khô sặc 9-10

310.000,0

Khô Các Loại

Khô sặc dẻo 12

280.000,0

Thực Phẩm Tổng Hợp

Nem cua bể

110.000,0

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC CẬP NHẬT