Showing 1–12 of 45 results

Hải Sản Đông Lạnh

Ba chỉ bò Mỹ cuộn

240.000,0
Sale!

Khô Các Loại

Bạch Tuộc Baby

75.000,0 55.000,0

Hải Sản Tươi Sống

Cá cá Thu

185.000,0

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chốt trứng

200.000,0

Khô Các Loại

Cá dứa nuôi lai

140.000,0
210.000,0

Khô Các Loại

Cá Đuối 1 nắng

175.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Hồi phi lê

360.000,0
150.000,0