Showing all 9 results

Hải Sản Đông Lạnh

Ba chỉ bò Mỹ cuộn

240.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Hồi phi lê

360.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Ngừ Đại Dương phi lê

210.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Ninja

210.000,0
Sale!

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Nục Cắt

30.000,0 25.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Đuồi Ếch lớn

185.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Lườn Cá hồi (2cm)

115.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Lườn Ngỗng

210.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Vây cá Hồi

105.000,0