Showing 25–36 of 45 results

Khô Các Loại

Khô Cá Dứa

Khô Các Loại

Khô cá dứa một nắng

140.000,0340.000,0

Khô Các Loại

Khô cá lóc đồng

350.000,0
230.000,0

Khô Các Loại

Khô lóc đồng 3n

230.000,0

Khô Các Loại

Khô sặc 9-10

310.000,0

Khô Các Loại

Khô sặc dẻo 12

280.000,0
210.000,0
200.000,0
200.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Lườn Cá hồi (2cm)

115.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Lườn Ngỗng

210.000,0