Showing all 2 results

Hải Sản Đông Lạnh

Lườn Cá hồi (2cm)

115.000,0

Hải Sản Đông Lạnh

Vây cá Hồi

105.000,0